خانه برچسب نوشته ها سرزمین مانا، اعظم ایل زکی
حقوق بین الملل

مروری بر نحوه پیدایی گروه 4 و فعالیت آن ها

مقدمه اصلاح ساختار شورای امنیت به عنوان نهادی که وظیفه سنگین و برجسته حفظ و صلح امنیت بین المللی را بر عهده دارد از ابتدای تشکیل قدرتمندترین سازمان جهانی یعنی سازمان ملل متحد مطرح بوده است.. خواسته تغییر در ابتدا صرفا به شکل اعتراض بیان می شد اما وقوع تحولات بین المللی مانند پایان جنگ […]