حقوق

چه اموالی قابل وثیقه گذاری است

یکی از عقودی که جهت تضمین بازپرداخت بدهی اشخاص و جلب اعتماد بستانکار رایج گردیده است عقد رهن است که به موجب آن مدیون مالی را وثیقه بدهی خود نزد بستانکار قرار میدهد در گذشته فقط اموالی که به صورت عین معین ( وجود خارجی مشخص) داشت قابل وثیقه گذاری و رهن بود ولیکن در حال حاضر هر نوع مالی اعم از اموال مادی و غیر مادی، سهام شرکت ها و مانند آن قابل ترهین و وثیقه گذاری است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.