بانک

معاونان و مدیران امور جدید بانک ملی ایران معرفی شدند

امروز طی مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان و مدیران و مسئولان ارشد بانک ملی ایران دو معاون، سه مدیر امور جدید و رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی معارفه شدند.

به گزارش سرزمین مانا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مراسم محمد نجف زاده معاون برنامه ریزی و تحول، امیر طیبی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، حسین قاسمی رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی، احمد بهکارمرام سرپرست مدیریت امور شعب تهران و مستقل، علی اشرف یوسفی قیاسی سرپرست مدیریت امور شعب منطقه یک کشور و احمد ملکی راد سرپرست مدیریت امور شعب منطقه دو کشورمعرفی شدند.

دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران اظهارداشت: انتصاب مدیران براساس معیار و شاخص های مبتنی بر ارزیابی عملکرد و کارنامه فعالیت آنها در بانک صورت می گیرد.

وی با بیان این که در صنعت بانکداری رقابت بالایی در حوزه کسب و کارها بوجود آمده است، افزود: در این حوزه برای سبقت از رقباء داشتن برنامه استراتژیک از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.

دکتر نجارزاده در سخنانی پیرامون توسعه حوزه برنامه ریزی و تحول در بانک با بیان این مطلب که فرآیندها، برنامه ها و رویه های موازی باید حذف شوند تا بانک چابک تر در مسیر توسعه و پیشرفت قدم بردارد، خاطرنشان کرد: فرآیندها و رویه های مازاد بانک که باعث محدودیت و مانع پیشرفت بانک است، باید حذف شوند.

وی به طراحی و تدوین برنامه پنج ساله بانک اشاره کرد و افزود: باید برنامه ریزی ها و راهبردهای بانک برای پنج سال آینده تدوین شود تا زمینه پایداری امور و توسعه بانک را شاهد باشیم.

وی در ادامه به استفاده از توان و مشارکت دانش همکاران در برنامه ریزی و تصمیمات بانک اشاره کرد و افزود: نظام پیشنهادات در بانک باید فعال تر و با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دهد.

دکتر نجارزاده در ادامه رفع موانع و در گام بعدی توسعه بخش فناوری را از اولویت های بانک دانست و یادآور شد: با توجه به پیشرو بودن بانک ملی ایران در در صنعت بانکداری کشور باید با نگاهی به آینده در حوزه فناوری مالی برنامه ریزی و به توسعه پلتفرم ها و پیام رسان بانک فکر کنیم.

دکتر نجارزاده در ادامه این مراسم با بیان این که برنامه ریزی و مدیریت راهبردی درست در شعب به پیشرفت و رشد بانک کمک می کند، خاطرنشان کرد: مدیران امور شعب باید تقویت ارتباط با مشتریان و بهبود امور بازاریابی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند تا وفاداری و رضایت مشتریان را فراهم سازد.

وی به تفویض اختیار به روسای شعب اشاره کرد و افزود: جانشین پروری و جوان گرایی باید در بانک گسترش یابد.

عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در این مراسم با بیان اینکه بانک نیاز دارد تا با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق و منسجم به اهداف ترسیم شده برسد، گفت: برای توسعه و پیشرفت باید راهبردهای بانک را با هوشیاری تدوین کنیم و طی یک مدت معین و مشخص راهبردها و برنامه های بانک را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی در این مراسم با بیان این که انتصابات امروز در بانک بسیار مهم و با اهمیت هستند، گفت: نتیجه و برایند عملکرد و اقدامات مدیرانی که امروز منصوب شدند بی شک در ترازنامه بانک خود را نشان خواهد داد.

محمد نجف زاده معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در این مراسم با بیان این نکته که تغییر و تحول در بانک لازم و ضروری است، گفت: بازنگری، مهندسی مجدد، تعریف و ارزیابی شاخصه ها و برنامه های بانک در مسیر تعالی در اولویت است.

امیر طیبی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با اشاره به این که طرح و برنامه و بخش فناوری بانک در کنار یکدیگر موجب کسب دستاوردهای جدید خواهند شد، گفت: از شرکت های ابزاری بانک نهایت استفاده را در راستای تعالی بانک خواهیم کرد.

حسین قاسمی رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران در این مراسم گفت: بی شک در حوزه تحقیقات و پژوهش به منظور پیشرفت بانک در حوزه بانکداری اسلامی تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت.

احمد بهکارمرام سرپرست مدیریت امور شعب تهران و مستقل بانک ملی ایران در این مراسم نیز سرمایه انسانی را یکی از دارایی ها و سرمایه های بانک دانست و افزود: تفویض اختیار به روسای شعب به مشتری مداری و توسعه بانک کمک های موثر و مطلوبی خواهد کرد.

احمد ملکی راد سرپرست مدیریت امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران نیز در خاتمه این مراسم گفت: به طور حتم با تلاش همه همکاران به رفع ناترازی بانک کمک خواهیم کرد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.