اقتصادی

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران؛ شهریار وهابی مدیر مجتمع دخانیات گیلان شد

با حکم مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، شهریار وهابی سرپرست مجتمع دخانیات گیلان، شد.

به گزارش سرزمین مانا، با حکم مهدی آشتیانی، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، شهریار وهابی سرپرست مجتمع دخانیات گیلان، شد.

گفتنی است؛ روز گذشته پس از بازدید آشتیانی از شرکت دخانیات گیلان و حضور او در دادستانی در رابطه با پرونده مزایده املاک مجتمع دخانیات گیلان، در جلسه ای که پس از آن برگزار شد، شهریار وهابی، به عنوان سرپرست مجتمع منصوب شد.

شهریار وهابی پیش از این معاونت مالی و پشتیبانی مجتمع دخانیات گیلان را در کارنامه خود دارد.

شایان ذکر است؛ مجتمع دخانیات گیلان، بزرگتریـن واحـد تولیـدی سـیگارت شرکت دخانیات ایران واقع در استان گیلان است، این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1365 آغاز و علاوه بــر تولیــد انــواع برندهای ســیگارت، در زمینــه‌هــای کشـاورزی و مدیریـت کشـت و خریـد انـواع توتـون نیـز فعالیـت دارد. تنها کارخانــه عمــل آوری توتون (پرایمــری مــدرن) در مجتمع دخانیات گیلان مستقر است.

مجتمع گیلان دارای ایسـتگاه تحقیقـات توتـون و طرح توسعه پروژه تولید مشترک سیگارت با شرکت JTI از سال 1386 نیز می باشد.

حضور موثر در بازارهای جهانی با اتکا به نیروی انسانی توانمند داخلی و استفاده از تکنولوژی‌های دانش بنیان از جمله اهداف و برنامه‌های آتی این مجتمع می‌باشد.

شهریار وهابی سرپرست مجتمع دخانیات گیلان

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.