بانک

فعالیت بانک‌های توسعه‌ای اثرات مثبت بر زندگی و اقتصاد مردم دارد

توسعه تعاون:معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان‌ها و بازاریابی اعلام داشت فعالیت بانک‌های توسعه‌ای اثرات مثبت بر زندگی و اقتصاد مردم دارد.

به گزارش سرزمین مانا به نقل از پایگاه خبری توسعه تعاون،کریم میرزاخانی معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان‌ها و بازاریابی درنشست صمیمی با اله داد محمدی مفرد معاون بازاریابی وهماهنگی امورشعب وعضو هیات عامل بانک کشاورزی اظهار داشت: شبکه بانکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب می‌شود و سیستم بانکی از بخش‌های پیشرو برای به عرصه آوردن تکنولوژی‌های جدید و فرآیندهای نوین بوده است. بانک‌های کشور به موازات آن که سیستم اقتصادی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است در تلاش بوده‌اند تا فرآیندهای تجهیز، تخصیص و انتقال وجوه را با حداکثر کارآمدی و دقت و سرعت صورت دهند.

وی افزود: بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ماموریت‌هایی فراتر از بانک‌های تجاری بر عهده دارند و فراتر از نگاه سودآوری، اهداف اجتماعی نظیر ایجاد اشتغال، رفع فقر، عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی عموم مردم و حمایت از کارآفرینی را نیز دنبال می‌کنند. در واقع بسیاری از اهداف اجتماعی دولت از طریق فعالیت بانک‌های توسعه‌ای قابلیت تحقق می‌یابد.
میرزاخانی گفت: درراستای ارتقای ارتباطات وتعاملات، این نشست‌های صمیمانه با معاونین بازاریابی واموراستانها بویژه در بانکهای توسعه ای دراولویت های کاری این معاونت قراردارد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی تجربیات و چالشهای شبیه به هم دارند و می توانند برای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف و عموم مردم نسبت به اشتراک و انتقال دانش و تجربه مبادرت ورزند.
این مقام بانکی بیان داشت: تجربه مشترک و موفق بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی دراجرای طرح بزرگ ملی اشتغال پایدار روستایی وعشایری دستاوردی ارزشمند است و همان گونه که دو بانک در کارگروه‌های تخصصی مشترک عضویت داشتند و همراه با دستگاه‌های اجرایی در پیشرفت موفق طرح با همدیگر همفکری و هم‌اندیشی داشتند در سایر فعالیت‌های توسعه‌ای و بانکداری نیز می‌توانند با نشست‌های هم‌اندیشی به طرح مباحث و نظرات بپردازند.
این مقام بانک توسعه تعاون ادامه داد: با ورود بانک توسعه تعاون به حوزه روستایی وعشایری وپرداخت تسهیلات به این دو حوزه، همکاران بانک با طرح‌های روستایی وعشایری آشنا شدند و با پرداخت تسهیلات در این بخش ، دانش و تجربه ارزشمندی در این حوزه در میان لایه‌های اجرایی بانک به وجود آمد و بانکداری اجتماعی برخی ازویژگی های مهم ومطرح سیستم بانکی را ارتقاء داد و این واقعیت را اثبات نمود که در رویکرد بانکداری اجتماعی تمرکز آن فقط سود نیست، بلکه تمرکز آن روی سه بخش سود، مردم ومحیط زیست است و ویژگی های چون مسولیت پذیری ، شفافیت وثبات و پایداری نیز در این بانکداری حائز اهمیت است.
این مقام بانکی تصریح کرد: هدف غایی بانک‌های توسعه‌ای ارائه خدمات بهینه به عموم مردم و جامعه هدف است و در پیش گرفتن فرآیندها و راهکارهای اثربخش نیز به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی مردم است. ارتباطات و تعاملات می‌تواند هم‌افزایی و اشتراک تجربیات به همراه داشته باشد و موجبات بهره‌وری، پیشرفت وتوسعه هرچه بیشتر را فراهم می‌آورد. اگر بتوانیم در این سیستم اقتصادی گسترده، بر زندگی وکسب وکار مردم اثر مثبت داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم ادعا نماییم که صاحب یک کسب وکارهستیم ، این همان ارزش آفرینی است.
میرزاخانی درباب اهمیت آمایش سرزمین ونقش آن در توسعه زیست بوم هرمنطقه گفت: این رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصرانسان، فضا وفعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیتها درعرصه هر زیست بوم منطقه را فراهم می‌کند. اهداف آمایش سرزمین توسعه متوازن ، توسعه عادلانه واستفاده بهینه ازمنابع برای توسعه وپیشرفت مناطق سرزمینی است.
الله داد محمدی مفرد معاون بازاریابی وهماهنگی امورشعب وعضو هیات عامل بانک کشاورزی دراین نشست صمیمی گفت: ازمیان راهبردهای شناسایی شده جهت جذب منابع بانکی ، راهبرد مشتری مداری وارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید وقدیم بارویکرد بازاریابی و تجهیز منابع ، مورد توجه همه واحدهای بانک کشاورزی چه ستاد و صف قرار گرفته است که مراتب مورد تایید واذعان همه حاضرین درنشست بود .
معاون بانک کشاورزی گفت: بانک توسعه تعاون با رویکرد اصیل ارائه خدمات به مشتریان و جامعه هدف جایگاه مهمی در شبکه بانکی کشور کسب نموده است و حضور در طرحهای مهم ملی نیز به تجارب و کارنامه موفق بانک افزوده است.
محمدی مفرد افزود: بانکها به ویژه بانکهای توسعه ای از ارکان مهم اقتصادی کشور هستند و بسیاری از فعالیتهای دستگاه های اجرایی و نهادهای مهم اقتصادی کشور با نقش آفرینی بانکها معنا و مفهوم پیدا می کند، نیروی انسانی حاضر در شبکه بانکی از سرمایه های مهم کشور محسوب می گردند و به رغم برخی نگاهها به بانکها، بخش بانکی را از بخشهای خدوم و اثربخش و راهبردی اقتصاد می دانیم.
وی خاطر نشان کرد: شبکه بانکی تا حد زیادی خود را با تحولات و نوآوری ها هماهنگ نموده و دائما باید خود را بروز رسانی نماید. با پیدایش فین تک ها و فرآیندهای جدید کسب و کار، بانکها نیز باید خود را در سیستم ها و فرآیندهای جدید تعریف نموده و نقش آفرینی فعال داشته باشند، هر بانک خود را با شرایط جدید کسب و کار تطبیق ندهند، تضمینی برای تداوم و حضور موفق نخواهد داشت.
محمدی مفرد گفت: رویکرد بازاریابی و تجهیز منابع در تمامی ارکان بانک وجود دارد، رویکردهای مشتری مداری و برنامه ریزی برای حفظ و نگهداشت مشتری حائز اهمیت است و بخش اعتباری بانک نیز با رویکرد بازاریابی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید.
معاون بانک کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی برای جاری سازی فرآیندهای نوین در حوزه های بانکی نسبت به راه اندازی معاونت کسب و کار اقدام نموده و بخشهای تخصصی مرتبط با ساختار و پژوهش نیز در این معاونت تعبیه شده و بانک بسیاری از اقدامات در حوزه های نوین را از این طریق به پیش میبرد.
در این نشست صمیمی که در دفتر معاون بازاریابی وهماهنگی امورشعب بانک کشاورزی برگزارشد صیاد رحمانپور مدیر امور استان‌ها وشعب، حسین سرین سرپرست اداره کل امورمشتریان وتوسعه بازار و حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون به بیان ظرفیت ها ودیدگاههای خود پرداختند.
در ادامه، صیاد رحمانپور مدیر امور استان‌ها وشعب بانک توسعه تعاون گفت: همکاران شعب این بانک جوان و با انگیزه هستند و دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، تجربه مناسبی از طرحهای ملی در اختیار دارند و با توجه به برنامه های تحولی و راهبردی مدیر عامل بانک این اراده وجود دارد تا سرمایه انسانی صف بانک به عنوان محور تحولات مثبت بتوانند کارنامه ای مناسب در دوره فعلی و دوره های پیش رو رقم بزنند و سهم بانک توسعه تعاون از شبکه بانکی ارتقا یابد.
رحمان پور درباب اهمیت سرمایه انسانی گفت: چنانچه منابع انسانی سازمان درمسیر اهداف و استراتژی‌های سازمان عمل نمایند آنگاه به معنای واقعی سرمایه انسانی کارکرد خود را به همراه دارد. از آن‌جایی که سرمایه انسانی یک مفهوم اقتصادی است و مجموعه‌ای از مهارت‌ها وقابلیت ها، شناخت وآگاهی رو دربرمی گیرد، برای رشد و پرورش استعدادهای سرمایه انسانی ضرورت دارد بانک به صورت مداوم برای این سرمایه ارزشمند برنامه داشته باشد.
حسن عاشقی رییس اداره کل آموزش در ادامه گفت: منابع انسانی محور اصلی درسازمان است وآموزش و انگیزش دوبال ارتقاء دهنده این منبع هستند، بانک کشاورزی به لحاظ تجربه و امکانات مناسب آموزش های بانکی در شبکه بانکی سرآمد بوده است و تلاش می‌شود تا از تجارب این بانک برای فرآیندهای آموزشی بانک توسعه تعاون بهره‌گیری شود.
عاشقی افزود: یک آموزش خوب یک شبه زندگیمان را تغییر نمی دهد ، بلکه یک شبه مسیر زندگیمان را تغییر می دهد ، در راستای تاکیدات مدیرعامل بانک در باب اهمیت جانشین پروری و پرورش مدیران آینده ، اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نسبت به اجرای طرح سنجش وتوسعه استعداد وپرورش مدیران آینده اقدام نموده است.
در ادامه حسین سرین سرپرست اداره کل امور مشتریان وتوسعه بازار گفت: تجربه موفق و مشترک دو بانک در حوزه تسهیلات خرد و تکلیفی و همچنین انعقاد تفاهم نامه ها اثربخش بوده است واجرای این تجربه مشترک در سامانه های برخط والکترونیکی بانک نیز می‌تواند مثمر ثمر باشد، و این شرایط را فراهم می‌آورد تا مشتریان جهت اخذ اینگونه تسهیلات به جای رجوع به شعبه ازبسترهای برخط و الکترونیکی بانک استفاده نمایند.
سرین افزود: رضایت مشتری پیش شرط تمام موفقیت های بعدی سازمان است . بعبارتی رضایت مشتری مهم ترین اولویت مدیریتی درمقابل اهداف دیگری چون سهم بیشتر بازار ،توسعه محصول و… می باشد. مشتریان براساس ویژگی‌های محصول تصمیم نمی‌گیرند، بلکه ذهنیت آنان براساس مشکلاتی که دارند شکل گرفته است و به دنبال راه حل هستند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.