حقوق بین الملل

تصمیم دیوان بین المللی دادگستری راجع به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

دیوان بین‌المللی دادگستری، دو هفته بعد از برگزاری جلسات استماع، در قرار 29 صفحه‌ای مورخ 26 ژانویه 2024، در قضیه «اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید در نوار غزه» (افریقای جنوبی علیه اسرائیل) چنین اعلام کرد:

(1) با 15 رأی در برابر 2 رأی (قاضی اختصاصی اسرائیل باراک و قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید مطابق با تعهدات ذیل کنوانسیون ژنوسید در ارتباط با فلسطینیان در غزه تمام اقدامات لازم در اختیار خود را برای پیشگیری از ارتکاب تمام اقدامات داخل در قلمرو ماده 2 کنوانسیون ژنوسید انجام دهد، به ویژه:
الف: کشتن اعضای گروه؛
ب: ایراد آسیب شدید جسمی و روحی به اعضای گروه؛
پ: تحمیل عامدانه شرایط زندگی بر اعضای گروه به نحوی که منجر به نابودی فیزیکی تمام با بخشی از آنها شود؛
ت: تحمیل اقداماتی که منجر به پیشگیری از توالد در میان گروه گردد.

(2) با 15 رأی به 2 رأی (قاضی اختصاصی اسرائیل باراک و قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید با قید فوریت تضمین نماید که نظامیانش مرتکب هیچ عمل مندرج در بند 1 بالا نمی‌شوند؛

(3) با 16 رأی در برابر 1 رأی (قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید تمام اقدامات در اختیارش را برای پیشگیری و مجازات تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب ژنوسید در ارتباط با اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه به کار برد؛

(4) با 16 رأی در برابر 1 رأی (قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید اقدامات فوری و مؤثری را برای میسر کردن ارائه خدمات نیازهای اولیه ضروری و کمک‌های بشردوستانه جهت توجه به شرایط بد زندگی که فلسطینیان در نوار غزه با آن مواجه هستند، به انجام برساند؛

(5) با 15 رأی به 2 رأی (قاضی اختصاصی اسرائیل باراک و قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید اقدامات مؤثری را برای پیشگیری از نابودی و تضمین حفاظت از ادله مرتبط با ادعای داخل در قلمرو مواد 2 و 3 کنوانسیون ژنوسید علیه اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه تضمین نماید؛

(6) با 15 رأی به 2 رأی (قاضی اختصاصی اسرائیل باراک و قاضی سبوتینده):
دولت اسرائیل باید ظرف یک ماه از صدور این قرار، گزارشی از تمام اقدامات انجام شده برای ترتیب اثر دادن به این قرار به دیوات ارائه نماید.

قاضی شوئه چینی، قاضی بندری هندی و قاضی نولته آلمانی به صورت نظر انفرادی، قاضی ویژه باراک به صورت انفرادی نظر جداگانه و قاضی سبوتنیده اوگاندایی نظر مخالف خود را به رأی ضمیمه کرده‌اند.

برای مشاهده متن قرار دستور موقت و نظرات قضات ذیربط به لینک زیر نگاه کنید:
https://www.icj-cij.org/case/192/orders

برگرفته از کانال موسسه حقوق بین الملل پارس

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.