فناوری

برگزاری سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با حمایت همراه اول

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش سرزمین مانا به نقل از  اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

این دوره از کنـفرانس با عنـوان «تـوسعه نـوآوری منطقه‌ای؛ نـقش دولـت، دانـشگاه، بـخش خصوصی و جـامعه» نامگذاری شده و به صورت حضوری و بـا مشارکت پـارک‌های علم و فنـاوری، مراکز رشد، مراکز نـوآوری و سازمان‌های نـوآوری و با سخنـرانان بـرجسته داخلی و بیـن‌المللی در شهر تـاریـخی یـزد بـرگزار می‌شود.

این کنفرانس توسط انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با هدف شبکه‌سازی، تعامل، انتقال تجارب و بازآموزی برگزار می‌شود.

برگزاری این کنفرانس ادواری از جمله برنامه‌های اصلی این انجمن بوده که پس از سه دهه فعالیت مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر نهاد های نوآوری در کشور، برگزاری آن از دو سال گذشته شروع شده و همه ساله تداوم داشته است.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز به عنوان نهادی که در عرصه اکوسیستم نوآوری کشور فعال بوده و با نهادهای سیاستگذاری و راهبردی این اکوسیستم در ارتباط است، تصمیم به حمایت از این کنفرانس و ایجاد ارتباط استراتژیک با انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران گرفته است.

در همین راستا مذاکرات و جلساتی با رئیس این انجمن و دست‌اندرکاران این کنفرانس برای تحقق اهداف مشترک ترتیب داده شده و در جریان است.

برخی از موضوعاتی که درسخنرانی‌ها و پانل‌های این کنفرانس به آن پرداخته خواهد شد عبارتند از: اکوسیستم شرکتی در توسعه منطقه‌ای، سیاستگذاری در توسعه پارک‌های علم و فناوری، توسعه زیست‌بوم نوآوری در مناطق شهری، مدل همکاری چهارجانبه دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه در توسعه نوآوری.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.