بانک

​برگزاری دوره آموزشی « ارزشیابی و مهندسی مالی » در بانک کارآفرین

در راستای ارتقاء سطح دانش همکاران ستاد و شعب بانک، دوره آموزشی« ارزشیابی و مهندسی مالی» در مرکز آموزش بانک کارآفرین برگزار شد.
به گزارش سرزمین مانا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ دوره آموزشی «ارزشیابی و مهندسی مالی» با مشارکت همکاران بانک ملی و به همت مرکز آموزش و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین برگزار شد؛ در این دوره دکتر شاهین شایان آرانی مباحث مرتبط به « ارزشیابی و مهندسی مالی» را تدریس کرد.

مدیریت آموزش و ارزیابی عملکرد با تکیه بر رویکرد چند وجهی آموزش هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح دانش و تخصص مدیران بانک در ارتباط با نظام های مالی، اصول و مبانی ارزشیابی اوراق و قراردادهای مالی و در نهایت آشنایی و استفاده از روش های مهندسی مالی برای مدیریت این اوراق و قراردادها اعلام کرده است.

همچنین این مدیریت در خصوص برگزاری دوره مشترک همکاران بانک کارآفرین و بانک ملی را ارتقاء دانش و تخصص مالی مدیران در قالب یک دوره مشترک و تشویق هم کاری بین بانکی در سطح مدیران و کارشناسان دو بانک کارآفرین و ملی خوانده است.

این مدیریت قصد دارد در آینده، دوره های آموزشی مشترک با سایر بانک های کشور را در سطوح بالا و تخصصی تر برگزار کند.

دوره آموزشی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.