حقوق

انتقال حق مطالبه مهریه

اگر مهریه در زمان حیات زوجه وصول نشده باشد، بعد از فوت وی، حق مطالبه آن به وراث زوجه می رسد.

چون زوج خود یکی ازوراث زوجه است، باید سهم وی از آن کسر شود و مابقی مهریه به وراث دیگر زوجه پرداخت شود.

در صورت نداشتن فرزند، سهم زوج نصف آن و در صورت داشتن فرزند، فرض وی یک چهارم مهریه است و مابقی به دیگر وراث زوجه می رسد.

 

برگرفته از کانال ایتا مجمع حقوقی ایران

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.