خانه برچسب نوشته ها کودتای‌های غرب آفریقا
حقوق بین الملل

کودتاهای غرب آفریقا؛ عوامل و پیامدها

المیادین در گزارشی انگیزه‌ها و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و نظامی وقوع کودتاهای پیاپی در کشورهای غرب و مرکز آفریقا، به ویژه آخرین مورد آن یعنی کودتا در نیجر را مورد بررسی قرار داد. به گزارش سرزمین مانا به نقل از مهر، المیادین در گزارشی عوامل و پیامدهای کودتاهای پیاپی در کشورهای غرب و مرکز آفریقا