خانه برچسب نوشته ها پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
فناوری

ضرورت ارزیابی محصولات هوشمند در کشور

رئیس مرکز توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هوش مصنوعی به سرمایه گذاری نیاز دارد که خوشبختانه دولت به این مساله توجه کرده و وزارت ارتباطات برای آن برنامه ریزی دارد. به گزارش سرزمین مانا، دکتر محمد شهرام معین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه‌های پژوهشگاه ارتباطات گفت: