خانه بایگانی براساس دسته بندی صنعت

صنعت

صنعت

قدرت یک کل منسجم به‌واسطه هوش جمعی

بدون یک کار تیمی خوب نمی‌توان انتظار یک نتیجه خوب را داشت. حتی با وجود گروهی از افراد متخصص و درخشان هم نباید کار تیمی را بدیهی فرض کرد. هر نوع کاری با همراهی دیگران آسان‌تر و سریع‌تر پیش خواهد رفت، با این حال در پروژه‌های بزرگ یا پیچیده، مسأله فقط سرعت و سهولت نیست، […]